TUSİS

Tüm Ulaştırma ve Servis İşverenleri Sendikası

TUSİS: Sendika'dan

Ülkelerin gelişmesinin en başat faktörlerinden birisidir ulaştırma. Ürettiklerinizi pazara taşıyamıyorsanız satamazsınız. İnsanlarınızın ulaşım ihtiyacını karşılayamazsanız kültürel ve ekonomik gelişmişliğinizden söz edemezsiniz. "Sınırsız ihtiyaçlar sınırlı kaynaklarla karşılanmalı." İnsanoğlunun yerküredeki temel denklemi işte tam da bu noktadan başlıyor. Tarih serüvenin görünen ya da görünmeyen başat meselesi, "ihtiyaçlar ve paylaşım" Önceleri kendi ihtiyacı için üreten insanoğlu, üretim fazlasıyla tanıştı ve yasak elmanın tadını aldı. Artık mülk için yaşamaya ve çalışmaya başladı. Toprak, altın, gümüş ve banknot... Sermaye oluştu, girişimcilik gelişti, hammadde önemliydi, emekçiler gerekliydi. Tarımdı, hayvancılıktı, üretimdi, tüketimdi, ticaretti derken yüzyıllar, bin yıllar geride kaldı. Makinayı keşfettik; bu sefer devrimin adı sanayiydi. Daha fazla ürettik, stoklar arttı pazar gerekti. Ulaşım olmazsa olmaz bir gereklilik olarak önümüze çıktı. Hammadde ve pazar paylaşmak için Savaşmaya başladık. Kanlı savaşlar, sancılı barışlar, dengesiz gelişme, iktisat ve idare... "İlkel" insandan "modern" hayata serüvenimizin kısa özeti aslında ulaşımın da hikayesiydi. William Shakespeare, olmak ya da olmamak; Adam Smith, Karl Marks, üretmek ya da tüketmek... Ya pazarcısın ya da müşteri... Ya üretir satar zengin olursun ya da sadece müşteri kalırsın. İhtiyaçların hala sonsuzdur ama gelir de hala sınırlıdır. Bir yandan piyasa yeni yeni ihtiyaçlar üretir, sen de didinir durursun, teknoloji harikası son çıkan telefona sahip olmak için. Teknoloji başdöndürücü bir ivmeyle gelişiyor. Modern şehirler, dev binalar, inanılmaz bir devinimle değişen sosyal hayat... Beyaz yakalar, mavi yakalar, renkli tulumlar... İnsanlığın bilinen tarihinde; dünyanın, coğrafyaların, şehirlerin dünden bügüne inişli çıkışlı hikayesinde değişmeyen en önemli şeylerden biri; ulaşım. Ülkenin can damarlarıdır ulaşım ağı. Gelişmişliğiniz ulaşım ağınızla paraleldir. Taşımacılık bir ülke için vazgeçilmezdir. Eğer güvenli ve iyi bir taşımacılığınız yoksa, üretemezsiniz, satamazsınız. Sürdürülebilir, gelişmiş bir ekonomi güçlü ulaşımla vardır. Geçmişten bugüne her geçen yıl gelişen taşımacılıkta dünyada önemli bir yere sahibiz. Gelişmiş bir taşımacılık sektörüne sahibiz ama yollar dikensiz gül bahçesi değil. TUSİS (Tüm Ulaştırma ve Servis İşverenleri Sendikası) işte tam da bu noktada doğan bir ihtiyaçtı. Sektörün, ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir sese ve örgüte herzamankinden daha çok ihtiyacı var. TUSİS (Tüm Ulaştırma ve Servis İşverenleri Sendikası) taşımacılığın gür sesi olacak. Sağlıklı bir gelişme sağlam temeller üzerinde yükselen ekonomiyle mümkündür. Örgütlü toplum bilinçli bireyler yetiştirir. Özgüveni tam bilinçli bireyler üretken bir ekonomi yaratır. Ülkemizde sendikal gelişmişlik malesef istenen düzeyde değildir. Bunun başlıca sebebi sendika kavramının gerektiği kadar bilinmemesidir. Taşımacılık işletmeleri ve tüm girişimciler sektörel birlik ihtiyaçlarını odalar, dernekler ve birlikler kurarak gidermeye çabalasa da güçlü bir sendikayla neler başarabileceklerini görmeliler. İŞVEREN SENDİKASI altında kurulan birlikler hem ulusal alanda hem de uluslararası çevrelerde sözü dinlenir, güçlü bir ses oluşturur. Gelişmiş dünyada ekonomik ve toplumsal sistemin temel taşı siyasi partiler ve siyaset üstü sendikalardır. Sektörümüzün kronikleşmiş ve son yıllarda daha da artan bir ağırlıkla hissedilen sorunları vardır. TUSİS (Tüm Ulaştırma ve Servis İşverenleri Sendikası) bu sorunların çözümü noktasında, üyelerinin etkin katılımıyla çözüm üretmek için yola çıktı. Sorunun bir parçası değil çözümün vazgeçilmez unsuru olacağız. Günü kurtarmak hedefiyle değil, aydınlık yarınları inşa etmek için çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz ve çözümün en gür sesiyiz. Kendi kendine yeten müreffeh bir ülke ve barış içinde bir dünya için gelin hep beraber çalışalım, hep beraber zenginleşelim.

BİRLİKTE

DAHA GÜÇLÜYÜZ

ULUSLARARASI

ETKİ AĞI

SENDİKA

HABERLERİ

24 MAR
15 AĞU

Yollarda kontroller sıklaştı

Trafik ekiplerinin yurt genelindeki denetimlerinde motosikletlerin de aralar nda bulundu u bin ara ccedil ile s uuml r uuml c

15 AĞU
15 AĞU

Limiti aşan yanar

Temmuz ay ndan itibaren ara ccedil lar n otoyollardaki gi elere giri ve ccedil k s uuml releri uuml zerinden